top of page

About Pally

OUR STORY

 

 

 

KNOW PALLY

THE DESIGN

MATERIAL

PRODUCT

PREMIUM NYLON

เส้นใยไนล่อนเกรดพรีเมียม

ถุงเท้าของเราทุกคู่ ใช้ยางอย่างดี

ประกอบกับเส้นด้ายไนล่อน

ที่คัดสรรและผ่านการตรวจสอบทุกล็อต

PREMIUM COTTON&BAMBOO

เส้นใยคอตตอนและใยไผ่

พาวลี่ เราเข้าใจในคุณสมบัติของวัตถุดิบ

และโครงสร้างของถุงเท้า จึงคัดสรร
แต่วัตถุดิบ และเส้นใยที่ประกอบกับโรงสร้างถุงเท้า ที่ทำให้เกิดความสบายเมื่อสวมใส่ตลอดทั้งวัน

และไม่มีความอับชื้น

PRODUCT SAFETY

ปลอดภัย ไร้สารอันตราย

ถุงเท้าพาวลี่ กันลื่นอย่างหนา

สินค้าของเราผลิตจากโรงงานที่ ได้มาตรฐานสากล ซึ่งดำเนินการควบคุมการใช้วัตถุดิบต่างๆ ที่ไม่มีการใช้และปนเปื้อนของสารอันตราย (Restricted Substances)
โดยมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า และสเปคของวัตถุดิบเป็นอย่างดี

ถุงเท้านักเรียน กันลื่น
bottom of page